Новини

Авалон Индъстри АД със сертификат ISO 9001  22.01.2016


В изпълнение на амбициозната си програма за по висок контрол и управление на бизнес процесите в компанията, Авалон разработи и въведе Система за управление на качеството - ISO 9001. Системата беше одитирана и успешно сертифицирана с немска акредитация от високо уважаваният орган за сертификация TÜV Rheinland. Политика по качество на фирмата е да предлага бързо, професионално и висококачествено обслужване на клиентите, свързано с производството на готови за употреба строителни материали и системи за строителството. Внедряването, поддържането и усъвършенстването на Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008, е основен инструмент за реализиране на тези стремеж и на стратегическите цели, като:

  • Подобряване на организацията на управление;
  • Ясно и конкретно дефиниране на отговорностите, пълномощията и взаимодействието на персонала;
  • Подобряване управлението на производството и контрола;
  • Систематично да се отговаря на очакванията на клиента, с цел същия да бъде  удовлетворен, да има  желание да се върне отново, да е готов да ни препоръча на други клиенти.