Новини

Проект: BG16RFOP002-2.089-4719 - Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на иконом. последствия от пандемията COVID-19  10.11.2021


Проект: BG16RFOP002-2.089-4719 - Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Сецифична цел: Запазването на градения с години успешен колектив.