EPS термоизолационни плоскости/панели

EPS – експандиран полистирен AVALON TERMO, е безвреден за околната среда и здравето на човека топлоизолационен материал с широко приложение в термоизолацията на фасади, стени, покриви, подове и други. Отличава се с отлични топлотехнически характеристики, много добър коефициент на дифузионно съпротивление, осигуряващ „дишане“ на изолираните конструкции и много добри шумоизолационни свойства.

Произведен в собствена инсталация за експандиране на полистирен, продуктът е подложен на пряк и постоянен качествен контрол от специалистите на АВАЛОН, което гарантира пълно съответствие на техническите характеристики на готовия продукт с действащите норми и стандарти. Топлоизолационните панели са без отклонения в декларираните стойности на експлоатационни характеристики – плътност, коефициент на топлопроводимост, геометричност и стабилност на размерите и др.

EPS – експандиран полистирен AVALON TERMO, се предлага под формата на панели с плътност от 10 до 25 kg,m3, размер 500 х 1000 mm (широчина х дължина), стандартни дебелини на панела от 10 до 100 mm и дебелини по проект на клиента с максимален размер до 400 mm.

Продуктова гама EPS – експандиран полистирен AVALON TERMO