Интегрирани системи за фасади

Системни решения за фасадна топлоизолация, притежаващи различни, специфични за всяка система топлотехнически и механични характеристики, които покриват нива на гаранция 5, 10 или 15 години.