0

AVATOP

Повърхностен втвърдител от чист кварц
за индустриални бетонови подове
подложени на високи натоварвания.

AVATOP притежава високата механична якост и износоустойчивост. AVATOP е създаден за защита на бетоновите подове в индустриални и търговски помещения, подложени на тежко натоварване и интензивно движение.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Нови бетонови подове в производствени цехове и складови помещения, летища, логистични центрове, паркинги, търговски центрове, рампи и др.
AVATOP е специално разработен за външно полагане - издържа на големи температурни амплитуди и е устойчив към соли против замръзване.
НАНАСЯНЕ:
Положете (поръсете) AVATOP механично или на ръка върху повърхността на пресен бетон (преди да започне да стяга).
Нанесете два слоя, когато полагате на ръка, а при механично полагане може да нанесете само по един слой.
За първият слой при ръчно посипване, разхода е между 1,5 и 2,5 kg/m2. След полагане на първия слой, веднага след като AVATOP абсорбира влагата от бетоновата повърхност, посипката трябва да се обработи с хеликоптер.
Веднага след приключване на първото втриване чрез хеликоптер, положете втория слой, отново върху цялата площ. Разходът за втория слой също е между 1,5 и 2,5 kg/m2. Веднага след като AVATOP абсорбира влагата от бетоновата повърхност, посипката трябва да се обработи с хеликоптер.