0

AVAHARD

AVAHARD е импрегнатор, който се използва при следните случаи:

  • Заздравяване в дълбочина на бетонови повърхности с ронлива повърхност или за увеличаване на механичната устойчивост;
  • Заздравяване на циментови замазки, които се ронят или отделят прах (причинени от прекъсване на хидратацията или недостиг на свързващо вещество)
  • За импрегниране и като грунд против отделяне на прах върху циментови основи;