0

AVAGROUT MAGMA QUARTZ

Флуиден /течлив/ разтвор с компенсирано свиване за саниране на бетони.

 

Приложение:
• Структурно репариране на стоманобетонни греди и колони.
• Репарации на носещи предварително напрегнати бетонови греди на виадукти.
• Възстановяване на колони, греди и плочи след армиране със скари на разрушени участъци.
• Репарации на бетонови подове, подложени на тежък и интензивен трафик (индустриални помещения, пътища и летища).
• Твърдо фугиране между бетонови елементи.
ОПИСАНИЕ:
След смесване с вода, AVAGROUT Magma Quartz е готов за употреба продукт, който се състои от високоякостни цименти, селектиран кварц, специални добавки, съгласно собствена формула, разработена в централната лаборатория на Avalon в гр. Сасуоло (Модена) Италия.
Течният разтвор на AVA GROUT Magma Quartz е много флуиден и лесно запълва кофражната форма, без да се сепарира.
Свойства на Magma Quartz след втвърдяване:
• Висока якост на натиск – 80 mpi;
• Висок модул на еластичност, - 11
• Хидроизолиращ;
• Има отлично адхезия към бетон и арматура
• Висока износоустойчивост .
AVAGROUT Magma Quartz се препоръчва за дебелини до 30 мм. За по-големи дебелини се препоръчва да се добавят подходящи по размер агрегати от 30 до 50% спрямо теглото на продукта, само след консултиране с Отдела за техническа асистенция.