0

AVAFER

Еднокомпонентен антикорозионен циментов разтвор за предпазване на арматурни железа.

 

Употреба:
• Предпазване на арматурните железа на стомано бетоновата конструкция от корозия, при саниране на бетони с разтвори с компенсиращо свиване от серията AVAGROUT;
• Подобряване адхезията на арматурата към репарационни разтвори за бетони;
Техническо описание
AVAFER е високо технологичен продукт, разработен и внедрен от Avalon R&D Lab - собствена лабораторията за Проучване и Развитие, разположена в Sassuolo, Italy.
При смесване с вода AVAFER става лесен за нанасяне разтвор.
AVAFER отговаря на европеска норма EN 15183. Той предпазва арматурата в бетона от вода и от агресивните газове в атмосферата.
AVAFER отговаря на европейска норма EN 1504-9 – Продукти и Системи за защита и репарация на структурни бетони.
Защитата от корозия се дължи на следните фактори:
• Висока алкалност;
• Отлична адхезия към метал;
• Наличие на специализирани анти-корозионни добавки;
Препоръки:
• Не добавяйте вода, когато продуктът е започнал да стяга;
• Не добавяйте цимент или пясък към AVAFER
• Нанасяйте AVAFER веднага след пясъкоструене на арматурата – не оставяйте почистеното желязо дълго време без защита;
• Не полагайте AVAFER при температури под 5С;
Начин на работа
Подготовка на арматурата:
За да е сигурно, че AVAFER ще защити от корозия арматурата, върху която се полага е много важно непосредствено преди това тя да бъде отлично почистена от ръжда. Желателно е това да става чрез пясъкоструене, а ако това не е практически възможно, чрез телени механични четки до чист метал.